مقالات

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

پارکت و لمینت ارزان

پارکت پوشش چوبی کف بوده که با چسب بر روی زمین چسبانده می شود و نسبت به لمینت از قیمت بالاتر و مقاومت پایینتری برخوردار است.لمینت […]
۱۵ دی ۱۳۹۵
سنگ آنتیک

سنگ انتیک

۱۵ دی ۱۳۹۵
آجر

آجر

۱۵ دی ۱۳۹۵
آشپزخانه

آشپزخانه