دامنه رنگها در طراحی داخلی

دامنه رنگها در طراحی داخلی
رنگهای مختلف توانایی های مختلفی دارند رنگها می توانند چشم اندازها را اصلاح کنند، همچنین تأثیر گرمی در محیط را اصلاح می کند و بر حالت ذهنی ما اثرگذار هستند. دایره رنگ به ما امکان می دهد تا ترکیبات خاص را درک کنیم. دامنه رنگ های گرم از قرمز- بنفش تا زرد است، سایر رنگ ها سرد هستند که حس فاصله و تأثیر فضای بزرگت تر از آنچه واقعاً وجود دارد را ایجاد می کنند.

هنگام انتخاب مناسب ترین رنگ، تأثیر کلی باید مدنظر قرار گیرد.

رنگ های سرد و گرم ترکیب می شوند تا ظاهر نوین و آرام بخش را ایجاد کنند.

رنگ ها در سمت های مخالف دایره رنگ مانند سیاه و سفید، کنتراست های زیبایی را ایجاد می کنند.

رنگ های سرد به طور کامل با سایه های بژ و کرم ترکیب می-شوند تا ریتم خنثی را ایجاد کنند.

احساس گرمی را می توان با متمایز کردن رنگ های مناسب به دست آورد.

رنگ های سرد احساس فاصله را ایجاد می کنند و برای فضای کوچک مناسب هستند.

یک تکه قرمز، حس اصلی را به مبل می دهد که با زیرپایی فلزی کامل می شود.